Groene parel – sportdag voor de kinderen uit de klas van jus Roeselien