VCLB Waas en Dender

VCLB Waas en Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten wil helpen met informatie, advies en begeleiding.

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werkt het CLB met artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met andere CLB’s en hulpverlenende personen of diensten.

In het buitengewoon onderwijs kan het CLB je ook helpen met meer praktische vragen zoals verhoogde kinderbijslag of het opmaken van een VAPH-dossier. Het CLB is gebonden aan beroepsgeheim, waardoor alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen. De hulp die aangeboden wordt is gratis.

De contactpersonen van het CLB voor De Vinderij zijn Joke Maes (voor type BaA en type 2) en Regina Spiessens (voor type 3 en type 9).
Heb je een vraag voor het CLB over jouw kind? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen via het nummer 09/348 25 62 of via het mailadres jmaes@vclbwaasdender.be of rspiessens@vclbwaasdender.be

Voor het lopende schooljaar 2018-2019 zijn dit de periodes waarop de dienst gesloten is:
· kerstvakantie met uitzondering van 3 en 4 januari 2019.
· paasvakantie
· 31 mei (brugdag na hemelvaart)