Schoolreglement

Bij de eerste inschrijving van uw kind op onze school ontvangt u een papieren versie van het schoolreglement. De inschrijving is pas definitief als u zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

Indien er gedurende het schooljaar een wijziging in het reglement wordt aangebracht, brengt de school u hiervan op de hoogte. Indien bij de start van een nieuw schooljaar wijzigingen optreden brengt de school u eveneens op de hoogte. U ontvangt dan een schriftelijke opsomming van de laatste wijzigingen. U wordt dan ook opnieuw gevraagd u schriftelijk akkoord te verklaren.

Op eenvoudig verzoek kan u altijd een papieren versie van ons schoolreglement ontvangen.

U kan het schoolreglement hier downloaden.