Wij zijn er voor jou

 • Directie

  De directie is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Zij waken over de visie en volgen de vernieuwingen op onderwijsvlak van dichtbij op. Zij motiveren de pbersoneelsleden om uit de kinderen het beste naar boven te halen. Zij proberen een warme relatie op te bouwen met de kinderen, personeelsleden en ouders.
  Directie - Lies Christiaens

  Mevr. Lies Christiaens

  Directie - Helmut Roodhooft

  Mr. Helmut Roodhooft

 • Orthopedagogen – secretariaat

  Orthopedagoges

  Orthopedagoge - juf Isabelle

  Juf Isabelle

  Orthopedagoge - Juf Caroline

  Juf Caroline

  Orthopedagoge - Juf Hilde

  Juf Hilde

  Orthopedagoge - juf Lien

  Juf Lien

  Orthopedagoge - juf Severine

  Juf Severine

  Klasleerkracht - juf Melanie

  Juf Melanie

  Secretariaat

  Secretaresse - juf Nicole

  Nicole

  secretariaatsmedewerker - juf Inge

  Inge

  juf Greet

  Greet

  Aicha - secretariaatsmedewerkster

  Aicha

 • Klasleerkrachten – groene parel

  Klasleerkracht - juf Cindy

  Juf Cindy

  Klasleerkracht - juf Leen

  Juf Leen

  Klasleerkracht - juf Vanessa

  Juf Vanessa

  Klasleerkracht - juf Greet

  Juf Greet

  Klasleerkracht - juf Cis

  Juf Cis

  Klasleerkracht - juf Anneke

  Juf Anneke

  Klasleerkracht - juf Ria

  Juf Ria

  Klasleerkracht - juf Ankie

  Juf Ankie

  Klasleerkracht - juf Gerda

  Juf Gerda

  Klasleerkracht - juf Katrien

  Juf Katrien

  Klasleerkracht - juf Katrien

  Juf Katrien

  Klasleerkracht - juf Evi

  Juf Evi

  Klasleerkracht - juf Huguette

  Juf Huguette

  klasleerkracht - juf Sally

  Juf Sally

  Klasleerkracht - juf Trui

  Juf Trui

 • Klasleerkrachten – rode parel

  Type basisaanbod

  juf Lien - leerkracht type BaA

  Juf Lien

  juf Hilde VH - leerkracht type BaA

  Juf Hilde VH

  juf Leen DL - leerkracht type BaA

  Juf Leen DL

  juf Nina - leerkracht type BaA

  Juf Nina

  juf Kristine - leerkracht type BaA

  Juf Kristine

  juf Danielle - leerkracht type BaA

  Juf Danielle

  juf Tine - leerkracht type BaA

  Juf Tine

  Juf Inge VL - leerkracht type BaA

  Juf Inge VL

  Type 3 en type 9

  Klasleerkracht - juf Ilse

  Juf Ilse

  Kleuterjuf - Vera

  Juf Vera

  kleuterjuf - Juf Liesbeth

  Juf Liesbeth

  Klasleerkracht - juf Jobina

  Juf Jobina

 • Klasleerkrachten – blauwe parel

  Klasleerkracht - juf Jozefien

  Juf Jozefien

  klasleerkracht - juf Sanne

  Juf Sanne

  klasleerkracht - juf Eline

  Juf Eline

  Klasleerkracht - juf Berc'hed

  Juf Berc’hed

  Klasleerkracht - meester Geert

  Meester Geert

  Klasleerkracht - juf Marijke

  Juf Marijke

  Klasleerkracht - juf Chantal

  Juf Chantal

  klasleerkracht - juf Sofie

  Juf Sofie

  Klasleerkracht - juf Isabel

  Juf Isabel

  Klasleerkracht - meester Joris

  Meester Joris

 • Klasleerkrachten – gele parel

  Type 2 – Kleuterwerking

  Klasleerkracht - juf Els

  Juf Els

  Klasleerkracht - juf Lut

  Juf Lut V.O.

  Klasleerkracht - juf Annelies

  Juf Annelies

  Klasleerkracht - juf Elke

  Juf Elke D.W.

  Klasleerkracht - Juf Lize

  Juf Lize

  Type 2 – lagere school

  Klasleerkracht - juf Sofie

  Juf Sofie

  Klasleerkracht - juf Inge

  Juf Inge

  Meester Wouter - leerkracht type 2

  Meester Wouter

  Klasleerkracht - juf Marijke

  Juf Marijke

  juf Hilde VH - leerkracht type 2

  Juf Hilde VH

  juf Leen DL - leerkracht type 2

  Juf Leen DL

  Klasleerkracht - juf Patsie

  Juf Patsie

  Klasleerkracht - juf Katrijn

  Juf Katrijn

  juf Katrien - leerkracht type 2

  Juf Katrien

  Klasleerkracht - juf Hannah

  Juf Hannah

  Klasleerkracht - juf Daisy

  Juf Daisy V.R.

  Klasleerkracht - juf Cindy

  Juf Cindy

  Klasleerkracht - juf Britte

  Juf Britte

  Klasleerkracht - juf Karen

  Juf Karen

  juf Greet - leerkracht type 2

  Juf Greet

  meester Danny - leerkracht type 2

  Meester Danny

  Juf Mieke

  Juf Mieke

  Klasleerkracht - juf Linde

  Juf Linde

 • Godsdienst – ICT – crea – LO – leerlingbegeleiders

  Godsdienstleerkrachten

  Godsdienst - juf Rita

  Juf Rita

  ICT-leerkrachten

  juf Danielle - leerkracht type BaA

  Juf Danielle

  ICT - meester Danny

  Meester Danny

  Crea-leerkrachten

  Crea - juf Judith

  Juf Judith

  LO-leerkrachten

  LO - meester Jonas

  Meester Jonas

  LO - meester Jelle

  Meester Jelle

  Type 3 en type 9

  LO - juf Jamie

  Juf Jamie

  LO - juf Kathleen

  Juf Kathleen

  LO - meester Stefan

  Meester Stefan

  LO - meester Bert

  Meester Bert

  Halte en zorg+

  Leerlingbegeleiding - meester Danny

  Meester Danny

  Leerlingbegeleiding - Meester Thijs

  Meester Thijs

  Leerlingbegeleider - juf Daisy

  Juf Daisy

 • Therapeuten

  Kinesitherapeuten

  Binnen de individuele therapie stimuleren en begeleiden we de motorische en psycho-motorische ontwikkeling van de kinderen tot een voor hen optimaal niveau.Tijdens groepsmomenten is er aandacht voor sociale vaardigheidstraining, Sherborne en ontspanning. Als kinesitherapeutisch team ondersteunen we ook de zwem- en fietslessen en de lessen bewegingsopvoeding.

  Kinesiste - juf Marijke

  Juf Marijke

  Kinesiste - juf Sabine

  Juf Sabine

  Kinesiste - juf Elke

  Juf Elke D.R.

  Type 3 en type 9

  Kinesiste - juf Evelien

  Juf Evelien

  Kinesiste - juf Linda

  Juf Linda

  Logopedisten

  Het logopedisch team van onze school bestaat uit een aantal logopedisten die verbonden zijn aan klassen van de type 2-afdeling, aan type1 en aan de autiwerking. Samen met de klasleerkracht stellen zij een passend aanbod voor de leerlingen in de groep samen voor taal en communicatie.

  Logopediste - juf Ria

  Juf Ria D.

  Logopediste - juf Livia

  Juf Livia

  Logopediste - juf Carita

  Juf Carita

  Logopediste - juf Gwen

  Juf Gwen

  Logopediste - juf Helena

  Juf Helena

  Logopediste - juf Elien

  Juf Elien

  Logopediste - juf Valerie

  Juf Valerie

  Logopediste - juf Ria

  Juf Ria V.R.

  Type 3 en type 9

  Logopediste - juf Linda

  Juf Linda

  Logopediste - juf Kelly

  Juf Kelly

  Logopediste - juf Jasmina

  Juf Jasmina

  Logopediste - juf Esmeralda

  Juf Esmeralda

  Logopediste - juf Vanessa

  Juf Vanessa

  Logopediste - juf Iefke

  Juf Iefke

  Ergotherapeuten

  Als ergotherapeutisch team begeleiden we zowel individueel als in groep. We stimuleren de senso-motoriek en de fijn-motorische ontwikkeling. Schrijfmotorische vaardigheden en rekenvaardigheden worden aangeleerd en/of geremedieerd. Wij staan ook in voor de ondersteuning tijdens de crea-lessen.

  Ergotherapeute - juf Evelien

  Juf Evelien

  Ergotherapeute - juf An

  Juf An D.

  Ergotherapeute - juf Jolien

  Juf Jolien

  Type 3 en type 9

  Ergotherapeute - juf Tessa

  Juf Tessa

  Ergotherapeut - juf Marleen

  Juf Marleen

  Ergotherapeute - juf Jolijn

  Juf Jolijn

 • GON – ION – Veerklas

  GON

  GON - juf Els

  Juf Els

  GON - juf Eveline

  Juf Eveline

  GON - juf Lucia

  Juf Lucia

  GON - juf Vanessa

  Juf Vanessa

  GON - juf Els

  Juf Els

  GON - juf Isabel

  Juf Isabel

  GON - juf Lieve

  Juf Lieve

  juf Ann

  Juf Ann

  Juf Charlotte

  Juf Charlotte

  Juf Ineke

  Juf Ineke

  Juf Sarah

  Juf Sarah

  Juf Lesley

  Juf Lesley

  Juf Livia

  Juf Livia

  GON - juf Valerie

  Juf Valerie

  GON - juf Jolien

  Juf Jolien

  Veerklas

  Veerklas-leerkracht - juf Leen

  Juf Leen D’h.

  ION

  ION - meester Dirk

  Meester Dirk

 • Medisch personeel

  Het is onze taak de leerlingen medisch op te volgen. We staan garant voor een professionele opvang bij ongeval en ongemak via het medisch permanentiesysteem. In overleg met de ouders/opvoeders zoeken we naar een optimale zorg (binnen onze schoolsetting) voor kinderen met een bijkomende medische problematiek. We zijn het aanspreekpunt voor het gezondheidsbeleid op school.
  Kinderverzorgster - juf Mieke

  Juf Mieke

  Verpleegster - juf Lut

  Juf Lut

  Verpleegster - juf Barbara

  Juf Barbara

 • Onderhoudspersoneel

  Mia

  Mia

  Conny

  Conny

  Aldja

  Nasiri

  Nasiri

  Arzu

  Arzu

 • CLB – medewerkers

  VCLB Waas en Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten wil helpen met informatie, advies en begeleiding. Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werken op het CLB met artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met andere CLB’s en hulpverlenende personen of diensten. In het buitengewoon onderwijs kan het CLB je ook helpen met meer praktische vragen zoals verhoogde kinderbijslag of het opmaken van een VAPH-dossier. Het CLB is gebonden aan beroepsgeheim, waardoor alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen. De hulp die aangeboden wordt is gratis. De contactpersonen van het CLB voor De Vinderij zijn Joke Maes (voor type 2) en Regina Spiessens (voor type 1, type 3, type 9 en basisaanbod). Heb je een vraag voor jouw CLB? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen via het nummer 09/348 25 62 of via het mailadres jmaes@vclbwaasdender.be of rspiessens@vclbwaasdender.be

 • Ouderraad – vrijwilligers

  Oudercomité Coester
  Coester.jpg

  Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich graag inzetten voor de leerlingen en de school. Wij willen alle ouders vertegenwoordigen bij de schooldirectie, de leerkrachten en inrichtende macht en een nauwe samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.
  We hebben speciaal de naam COESTER gekozen omdat alle afdelingen benoemd worden als ‘parel’ want alle kinderen op De Vinderij zijn unieke, kostbare parels. Vanuit het oudercomité willen we deze parels ‘koesteren’, beschermen, mee helpen bij het groeien …. zoals echte parels in een oester geborgen liggen en jaren de tijd hebben om tot een schitterende parel uit te groeien.
  Wij komen enkele keren per jaar samen, steeds op een dinsdagavond om 20 uur in het leraarslokaal van de school. We organiseren jaarlijks: info-avonden voor alle ouders en grootouders; een wandeltocht; een kaasavond. Onze activiteiten zijn steeds toegankelijk voor alle leerlingen, ouders en sympathisanten. We helpen mee op de schoolfeesten en op de receptie voor de communicanten. De opbrengst van onze activiteiten komt steeds de kinderen van de school ten goede; bv Tutti-Frutti, uitstappen worden gesponsord, dit jaar ook het paardrijden…… Wij proberen te zorgen voor een extraatje! Wil je deel uitmaken van deze toffe groep? Aarzel niet en kom langs op een oudercomité of contacteer ons via oudercomitecoester@gmail.com

  Dé vrijwilliger … is iemand die uit vrije wil een beetje van zijn of haar vrije tijd, vrij van enig loon, ten dienste stelt van anderen. Hier op school zijn dat onze kinderen! De vriendschap die ze van onze kinderen krijgen, geeft hen een warm en goed gevoel … en wij zijn natuurlijk héél gelukkig met die extra paar helpende handen! GE-WIL-DIG!