Wij zijn er voor jou

 • Directie

  De directies zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de school. Zij waken over de visie en volgen de vernieuwingen op onderwijsvlak van dichtbij op. Zij motiveren de personeelsleden om uit de kinderen het beste naar boven te halen. Zij proberen een warme relatie op te bouwen met de kinderen, personeelsleden en ouders.
  Directie - Lies Christiaens

  Mevr. Lies Christiaens

  Directie - Helmut Roodhooft

  Mr. Helmut Roodhooft

 • Orthopedagogen – onthaalmedewerkers

  Orthopedagoges

  Orthopedagoge - juf Isabelle

  Juf Isabelle

  Orthopedagoge - Juf Caroline

  Juf Caroline

  Orthopedagoge - Juf Hilde

  Juf Hilde

  Orthopedagoge - juf Lien

  Juf Lien

  Orthopedagoge - juf Severine

  Juf Severine

  Orthopedagoge - juf Melanie

  Juf Melanie

  Onthaalmedewerkers

  onthaalmedewerker - juf Nicole

  Nicole

  onthaalmedewerker - juf Inge

  Inge

  juf Greet

  Greet

  Katrien - onthaalmedewerker

  Katrien

 • Klasleerkrachten – groene parel

  Klasleerkracht - juf Cindy

  Juf Cindy

  Klasleerkracht - juf Leen

  Juf Leen

  Klasleerkracht - juf Lauranse

  Juf Lauranse

  Klasleerkracht - juf Vanessa

  Juf Vanessa

  Klasleerkracht - juf Greet

  Juf Greet

  klasleerkracht - juf Els

  Juf Els

  Klasleerkracht - juf Katrien

  Juf Katrien

  Klasleerkracht - juf Anneke

  Juf Anneke

  Klasleerkracht - juf Ankie

  Juf Ankie

  Klasleerkracht - juf Ria

  Juf Ria

  Klasleerkracht - juf Gerda

  Juf Gerda

  Klasleerkracht - juf Katrien

  Juf Katrien

  Klasleerkracht - juf Trui

  Juf Trui

  Klasleerkracht - juf Evi

  Juf Evi

  klasleerkracht - juf Sally

  Juf Sally

  Klasleerkracht - juf Huguette

  Juf Huguette

 • Klasleerkrachten – rode parel

  Type basisaanbod

  juf Lien - leerkracht type BaA

  Juf Lien

  juf Hilde VH - leerkracht type BaA

  Juf Hilde VH

  juf Leen DL - leerkracht type BaA

  Juf Leen DL

  juf Tine - leerkracht type BaA

  Juf Tine

  juf Danielle - leerkracht type BaA

  Juf Danielle

  Klasleerkracht - juf Karen

  Juf Karen

  juf Nina - leerkracht type BaA

  Juf Nina

   

  Type 3 en type 9

  Klasleerkracht - juf Ilse

  Juf Ilse

  kleuterjuf - Juf Liesbeth

  Juf Liesbeth

  Kleuterjuf - Vera

  Juf Vera

  Klasleerkracht - juf Laura

  Juf Laura

  Klasleerkracht - juf Lauranse

  Juf Lauranse

 • Klasleerkrachten – blauwe parel

  Klasleerkracht - juf Jozefien

  Juf Jozefien

  klasleerkracht - juf Sanne

  Juf Sanne

  Klasleerkracht - juf Isabel

  Juf Isabel

  klasleerkracht - juf Eline

  Juf Eline

  Klasleerkracht - juf Berc'hed

  Juf Berc’hed

  Klasleerkracht - juf Elisa

  Juf Elisa

  Klasleerkracht - meester Geert

  Meester Geert

  Klasleerkracht - juf Yentl

  Juf Yentl

  Klasleerkracht - juf Marijke

  Juf Marijke

  Klasleerkracht - juf Chantal

  Juf Chantal

  Klasleerkracht - juf Sofie

  Juf Sofie

  Klasleerkracht - meester Joris

  Meester Joris

  klasleerkracht - juf Sofie

  Juf Sofie

 • Klasleerkrachten – gele parel

  Type 2 – Kleuterwerking

  Klasleerkracht - juf Annelies

  Juf Annelies

  Klasleerkracht - juf Els

  Juf Els

  Klasleerkracht - juf Lut

  Juf Lut V.O.

  Klasleerkracht - Juf Lize

  Juf Lize

  Klasleerkracht - juf Elke

  Juf Elke D.W.

   

  Type 2 – lagere school

  Klasleerkracht - juf Patsie

  Juf Patsie

  Klasleerkracht - juf Daisy

  Juf Daisy V.R.

  Juf Mieke

  Juf Mieke

  Klasleerkracht - juf Britte

  Juf Britte

  Klasleerkracht - juf Ireene

  Juf Ireene

  Klasleerkracht - juf Katrijn

  Juf Katrijn

  Meester Wouter - leerkracht type 2

  Meester Wouter

  Klasleerkracht - juf Linde

  Juf Linde

  Klasleerkracht - juf Cindy

  Juf Cindy

  juf Katrien - leerkracht type 2

  Juf Katrien

  juf Kristine - leerkracht type 2

  Juf Kristine

  Klasleerkracht - juf Evi

  Juf Evi

  Klasleerkracht - juf Marijke

  Juf Marijke

  Klasleerkracht - juf Hannah

  Juf Hannah

  juf Hilde VH - leerkracht type 2

  Juf Hilde VH

  juf Leen DL - leerkracht type 2

  Juf Leen DL

  Klasleerkracht - juf Lauranse

  Juf Lauranse

 • Godsdienst – ICT – crea – LO – leerlingbegeleiders

  Godsdienstleerkrachten

  Godsdienst - juf Rita

  Juf Rita

  ICT-leerkrachten

  juf Nina - leerkracht ICT BaA

  Juf Nina

  ICT - meester Danny

  Meester Danny

  Crea-leerkrachten

  Crea - juf Judith

  Juf Judith

  LO-leerkrachten

  LO - meester Jonas

  Meester Jonas

   

  Type 3 en type 9

  LO - juf Jamie

  Juf Jamie

  LO - juf Kathleen

  Juf Kathleen

  LO - meester Stefan

  Meester Stefan

  LO - meester Bert

  Meester Bert

  LO - Meester Thijs

  Meester Thijs

  Halte en zorg+

   
  Leerlingbegeleiding - meester Danny

  Meester Danny

  Leerlingbegeleiding - Meester Thijs

  Meester Thijs

  Leerlingbegeleider - juf Daisy

  Juf Daisy

  LO - juf Kathleen

  Juf Kathleen

  LO - juf Jamie

  Juf Jamie

   
   
 • Therapeuten

  Kinesitherapeuten

  Binnen de individuele therapie stimuleren en begeleiden we de motorische en psycho-motorische ontwikkeling van de kinderen tot een voor hen optimaal niveau.Tijdens groepsmomenten is er aandacht voor sociale vaardigheidstraining, Sherborne en ontspanning. Als kinesitherapeutisch team ondersteunen we ook de zwem- en fietslessen en de lessen bewegingsopvoeding.

  Kinesiste - juf Marijke

  Juf Marijke

  Kinesiste - juf Sabine

  Juf Sabine

  Kinesiste - juf Elke

  Juf Elke D.R.

  Kinesiste - juf Evelien

  Juf Evelien

   

  Type 3 en type 9

  Kinesiste - juf Evelien

  Juf Evelien

  Kinesiste - juf Linda

  Juf Linda

   

  Logopedisten

  Het logopedisch team van onze school bestaat uit een aantal logopedisten die verbonden zijn aan klassen. Samen met de klasleerkracht stellen zij een passend aanbod voor de leerlingen in de groep samen voor taal en communicatie.

  Logopediste - juf Ria

  Juf Ria D.

  Logopediste - juf Livia

  Juf Livia

  Logopediste - juf Carita

  Juf Carita

  Logopediste - juf Gwen

  Juf Gwen

  Logopediste - juf Helena

  Juf Helena

  Logopediste - juf Elien

  Juf Elien

   

  Type 3 en type 9

  Logopediste - juf Linda

  Juf Linda

  Logopediste - juf Kelly

  Juf Kelly

  Logopediste - juf Jasmina

  Juf Jasmina

  Logopediste - juf Esmeralda

  Juf Esmeralda

  Logopediste - juf Vanessa

  Juf Vanessa

  Logopediste - juf Iefke

  Juf Iefke

   

  Ergotherapeuten

  Als ergotherapeutisch team begeleiden we zowel individueel als in groep. We stimuleren de senso-motoriek en de fijnmotorische ontwikkeling. Schrijfmotorische vaardigheden en rekenvaardigheden worden aangeleerd en/of geremedieerd. Wij staan ook in voor de ondersteuning tijdens de crea-lessen.

  Ergotherapeute - juf Evelien

  Juf Evelien

  Ergotherapeute - juf An

  Juf An D.

  Ergotherapeute - juf Jolien

  Juf Jolien

  Klasleerkracht - juf Laurien

  Juf Laurien

   

  Type 3 en type 9

  Ergotherapeute - juf Tessa

  Juf Tessa

  Ergotherapeut - juf Sara

  Juf Sara

  Ergotherapeute - juf Jolijn

  Juf Jolijn

 • ION – Veerklas

  GON

  juf Ann

  Juf Ann

  Juf Charlotte

  Juf Charlotte

  Juf Lesley

  Juf Lesley

  Juf Livia

  Juf Livia

  GON - juf Valerie

  Juf Valerie

  GON - juf Jolien

  Juf Jolien

  Veerklas

  Veerklas-leerkracht - juf Leen

  Juf Leen D’h.

  Veerklas-leerkracht juf Hilde C

  Juf Hilde C

  ION

  ION - meester Dirk

  Meester Dirk

 • Medisch personeel

  Het is onze taak de leerlingen medisch op te volgen. We staan garant voor een professionele opvang bij ongeval en ongemak via het medisch permanentiesysteem. In overleg met de ouders/opvoeders zoeken we naar een optimale zorg (binnen onze schoolsetting) voor kinderen met een bijkomende medische problematiek. We zijn het aanspreekpunt voor het gezondheidsbeleid op school.
  Kinderverzorgster - juf Mieke

  Juf Mieke

  Verpleegster - juf Lut

  Juf Lut

  Verpleegster - juf Barbara

  Juf Barbara

 • Onderhoudspersoneel

  Conny

  Conny

  Aldja

  Nasiri

  Nasiri

  Arzu

  Arzu

 • CLB – medewerkers

  VCLB Waas en Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten wil helpen met informatie, advies en begeleiding. Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werken we op het CLB met artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met andere CLB’s en hulpverlenende personen of diensten. In het buitengewoon onderwijs kan het CLB je ook helpen met meer praktische vragen zoals verhoogde kinderbijslag of het opmaken van een VAPH-dossier. Het CLB is gebonden aan beroepsgeheim, waardoor alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen. De hulp die aangeboden wordt is gratis. De contactpersonen van het CLB voor De Vinderij zijn Veerle van Durme (kleuters), Mirjam Baert (voor type BaA en type 2) Erik De Bondt (voor Type 3/9) en Regina Spiessens (schoolverlaters type 3/9). Heb je een vraag voor jouw CLB? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen via het nummer 09/348 25 62

 • Ouderraad – vrijwilligers

  Oudercomité Coester
  Coester.jpg

  Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich graag inzetten voor de leerlingen en de school. Wij willen alle ouders vertegenwoordigen bij de schooldirectie, de leerkrachten en inrichtende macht en een nauwe samenwerking tussen de school en de ouders bevorderen.
  We hebben speciaal de naam COESTER gekozen omdat alle afdelingen binnen de school benoemd worden als ‘parel’ want alle kinderen op De Vinderij zijn unieke, kostbare parels. Vanuit het oudercomité willen we deze parels ‘koesteren’, beschermen, mee helpen bij het groeien …. zoals echte parels in een oester geborgen liggen en jaren de tijd hebben om tot een schitterende parel uit te groeien.
  Wij komen enkele keren per jaar samen, steeds op een dinsdagavond om 20 uur in het leraarslokaal van de school. We organiseren jaarlijks: info-avonden voor alle ouders en grootouders; een wandeltocht; een kaasavond. Onze activiteiten zijn steeds toegankelijk voor alle leerlingen, ouders en sympathisanten. We helpen mee op de schoolfeesten en op de receptie voor de communicanten. De opbrengst van onze activiteiten komt steeds de kinderen van de school ten goede: vb. Tutti-Frutti, uitstappen worden gesponsord, dit jaar ook het paardrijden…… Wij proberen te zorgen voor een extraatje! Wil je deel uitmaken van deze toffe groep? Aarzel niet en kom langs op een oudercomité of contacteer ons via oudercomitecoester@gmail.com

  Dé vrijwilliger … is iemand die uit vrije wil een beetje van zijn of haar vrije tijd, vrij van enig loon, ten dienste stelt van anderen. Hier op school zijn dat onze kinderen! De vriendschap die ze van onze kinderen krijgen, geeft hen een warm en goed gevoel … en wij zijn natuurlijk héél gelukkig met die extra paar helpende handen! GE-WIL-DIG!