Type 9 op De Vinderij!

Je hebt het misschien al gehoord? Sinds kort is het onderwijslandschap verrijkt met een nieuw type: type 9. We kregen deze week het fantastische nieuws dat we met onze school onderwijs mogen aanbieden voor leerlingen type 9 (voorlopig boden we al type 1-, 2- en 3-onderwijs aan).

Een grote groep kinderen met autisme volgt op dit moment les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Vanaf volgend schooljaar kunnen zij terecht in het nieuwe type 9.

Het nieuwe type 9 is onderdeel van het decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het zogenoemde M-decreet. Dat nieuwe type heeft betrekking op kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen.

Scholen voor het buitengewoon basisonderwijs moesten hun kandidatuur indienen om type 9 in te richten. Elk dossier werd geadviseerd door AgODi (het Agentschap voor Onderwijsdiensten), de Onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad. Na een grondige screening krijgen 96 scholen voor buitengewoon basisonderwijs een gunstig advies om vanaf september 2015 type 9 in te richten.

Minister Crevits: “Hiermee zetten we een stap in de richting van gelijke behandeling van kinderen met autisme”. “Voor kinderen met autisme creëren we een aanbod dat toelaat dat ze dichter bij huis een gepast onderwijsaanbod vinden.”

“Het zijn scholen die veel expertise en professioneel opgeleid personeel hebben zodat de leerlingen de beste zorgen krijgen”, aldus Crevits.

Heb je hier nog vragen over, neem gerust contact op met ons via info@devinderij.be of telefonisch op 09/337.52.70