Nieuwe leerling?

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

Broers/zussen en kinderen van personeel

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en schrijven rechtstreeks in via de school.De inschrijvingen verlopen chronologisch.

 • Zit er al een broer/zus op onze school?Dan kan je met voorrang inschrijven van maandag 13 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023.
 • Werkt één van de ouders bij ons op school?

Dan kan je met voorrang inschrijven van maandag 27 maart 2023 tot woensdag 29 maart 2023.

Alle andere kinderen

Alle andere kinderen melden aan via de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be vanaf woensdag 19 april 2023 (9 uur) tot maandag 8 mei (11 uur).Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol.

Hulp nodig?
– Contacteer je CLB of de school voor buitengewoon onderwijs
– Meer informatie vind je binnenkort op de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be 

Komt u inschrijven op school, dan zullen u deze vragen gesteld worden : 

 • Inschrijving type onderwijs. 
 • Voornaam + Familienaam kind 
 • Geboortedatum+ Rijksregisternummer kind 
 • Voornaam + Familienaam ouder of voogd 
 • Straat en huisnummer,  postnummer en gemeente 
 • E-mailadres ouders of voogd 
 • GSM nummer ouders/voogd 
 • Welk CLB uw kind begeleidt (bv. CLP Prisma, CLB Waas en Dender, ander) 
 • Mogelijks in orde te brengen: volzetverklaring van een andere school voor buitengewoon onderwijs (! Pas geldig vanaf 15/6/2022)

Breng zeker ook volgende documenten mee: 

 • Identiteitskaart of SIS-kaart van uw zoon/dochter, alsook een klever van uw mutualiteit 
 • Recente verslaggeving (indien u wenst : van CLB, eerdere schoolrapporten, psychisch verslag,…) 
 • Het attest type BaA, 2, 3 of 9  van uw kind + mogelijks inschrijvingsverslag vanuit andere BuO school. Dit kan u vragen aan uw CLB. 

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023

Het aanmelden voor het schooljaar 2022-2023 is verlopen.  Vanaf maandag 13/06/2022 om 9u kan u zich enkel nog vrij inschrijven bij ons op school.

Aantal vrije plaatsen op 23 januari 2022
– kleuter T2: geen vrije plaatsen
– lager T2: geen vrije plaatsen
– lager T2 vestigingsplaats Sint-Niklaas: geen vrije plaatsen
– lager type basisaanbod: geen vrije plaatsen
– kleuter T3: geen vrije plaatsen
– kleuter T9: geen vrije plaatsen
– lager T3: geen vrije plaatsen
– lager T9: geen vrije plaatsen