Nieuwe leerling?

Voor schooljaar 2020-2021 zijn onze beide scholen voor alle types (kleuter en lager voor types 2,3, 9 en BaA) volzet.

We geven je graag via een filmpje zicht op een deeltje van onze school (Bubao De Vinderij type 3 en 9).  Dit filmpje kan je hier bekijken.

Inschrijven Buitengewoon Basisonderwijs Lokeren voor schooljaar 2021-2022

De scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Lokeren beslisten om de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 digitaal te organiseren, dit zowel in code geel, oranje en rood.

Voor sommige ouders is dit digitaal inschrijven niet evident. Om deze ouders te helpen rekenen we op de hulp van CLB’s, brugfiguren en andere begeleiders. Omwille van deze ondersteuning spreiden we de startdatum van inschrijving.

De open plaatsen per type zijn (dd 26 april 2021- na afsluiten van de inschrijvingen van broers/zussen)

– Kleuter T2 : 4
– Kleuters T3&9 : 10
– Lagere school T2 – Lokeren : 5
– Lagere school T2 – Sint-Niklaas (ism Het Veer) : 0
– Lagere school T3 : 11
– Lagere school T9 : 6
– Lagere school TBaA: 10

Via deze schoolwebsite stelt de school een digitaal formulier ter beschikking per niveau en per type op onderstaande startdata.

Deze vragen zullen u gesteld worden, dus zorg zeker dat u het antwoord bij de hand hebt :
1. Aankruisen van : Ik schrijf mijn kind in voor … type onderwijs.
2. E-mailadres ouder of voogd
3. Voornaam kind
4. Familienaam kind
5. Geboortedatum kind
6. Rijksregisternummer kind
7. Voornaam ouder of voogd
8. Familienaam ouder of voogd
9. Straat en huisnummer
10. Postnummer en gemeente
11. Aankruisen : gescheiden ouders JA/NEEN/ niet van toepassing als voogd
12. GSM nummer moeder/voogd
13. GSM nummer vader/voogd
14. Aankruisen : Ik ga akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school
15. Aankruisen : welke CLB uw kind begeleidt (bvb. CLP Prisma, CLB Waas en Dender, ander)

Voorrangssperiode voor broers/zussen/kinderen van personeel: 22 maart 2021 – 23 april 2021 is afgelopen

Kleuters T2 & T3 & T9 – Start op maandag 3 mei 2021 om 9 uur:

Klik hier: inschrijvingen kleuters T2/T3/T9

Lager T2 te Lokeren – Start op dinsdag 4 mei 2021 om 9 uur:

Klik hier: inschrijvingen lager T2

Lager T2 te Sint-Niklaas – Start op dinsdag 4 mei 2021 om 9 uur:

Deze Veerderijwerking is voor kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en/of ASS. Het is een werking die een doorgedreven samenwerking heeft met revalidatiecentrum Het Veer. Belangrijk is dan ook dat uw kind aangemeld is en in aanmerking komt voor revalidatie in het Veer !

Klik hier: inschrijvingen lager T2 -Veerderijwerking

Lager T3 – Start op woensdag 5 mei 2021 om 9 uur:

Klik hier: inschrijvingen LAGER T3

Lager T9 – start op donderdag 6 mei 2021 om 9 uur:

Klik hier: inschrijvingen LAGER T9

Lager type BaA – start op vrijdag 7 mei 2021 om 9 uur:

Klik hier: inschrijvingen LAGER type BaA


De inschrijvingen verlopen chronologisch. Het moment van inschrijving bepaalt de volgorde. Wie eerst komt eerst maalt.

Voor sommige types zijn de plaatsen beperkt, snel inschrijven is dan de boodschap.

Na de registratie neemt de school contact op met de ouders.

Is er nog plaats? => De school contacteert de ouder om de inschrijving te vervolledigen.

Is er geen plaats? => De school stuurt de ouder binnen de vier kalenderdagen een ‘mededeling niet gerealiseerde inschrijving’ via mail. De leerling krijgt een plaats op de wachtrij.

Aandacht: indien alle plaatsen op de wachtlijst volzet zijn krijgt u een attest ‘mededeling niet gerealiseerde inschrijving.
Tijdens de sluitingsperiode van de school kan de opgelegde termijn van 4 kalenderdagen voor het bezorgen van “een mededeling niet gerealiseerde inschrijving” niet gerespecteerd worden.  
Voor Bubao De Vinderij is de sluitingsperiode van woensdag 7 juli tot en met zondag 22 augustus 2021.

Op het moment dat je naar de school komt om de inschrijving te vervolledigen breng je volgende documenten mee:

  • identiteitskaart of SIS-kaart van uw zoon/dochter, alsook een klever van uw mutualiteit
  • Recente verslaggeving (indien u wenst : van CLB, eerdere schoolrapporten, psychisch verslag,…)

Zit uw kind al op een andere school in het buitengewoon onderwijs?

  • Breng dan een attest type BaA, 2, 3 of 9 + inschrijvingsverslag mee. Dit kan u vragen aan uw CLB.

Zit uw kind in het gewoon onderwijs?

  • Breng dan een bewijs mee – geschreven door het CLB – dat zij het attest type BaA, 2, 3 of 9 + inschrijvingsverslag zullen opmaken.