Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is het vervoer van leerlingen van en naar school. Voor het buitengewoon onderwijs is het leerlingenvervoer wettelijk geregeld. Het wordt georganiseerd door De Lijn en is opgedeeld in zones: het wordt daarom zonaal leerlingenvervoer genoemd. De school zelf heeft geen inspraak in de routes die de bus volgt, noch in de uurschema’s.

De leerlingen worden gratis opgehaald en teruggebracht met de bus. Er is ook een busbegeleider die de kinderen helpt bij het in- en uitstappen. De busrit kan wel lang duren.

Sommige leerlingen die in aanmerking komen voor de bus van het buitengewoon onderwijs, verkiezen geen gebruik te maken van deze gratis bus. Dat kan zijn: omdat de ouders de leerling zelf naar school brengen, of omdat de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school gaat. Ouders hebben in dat geval recht op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten of op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling. Dat noemt men individueel leerlingenvervoer.

Alle leerlingen kunnen in aanmerking komen voor het gratis leerlingenvervoer, op voorwaarde dat De Vinderij de dichtstbijzijnde school is van het katholiek onderwijs die het type (BaA, 2,3 of 9) aanbiedt, waarnaar het attest (van het CLB) van de leerling verwijst.