De Accolade

Als school voor buitengewoon onderwijs maken wij deel uit van ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas & Dender.

Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 11 scholen buitengewoon onderwijsVrij CLB Waas & Dender en de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De Accolade voorziet ondersteuning in gewone basis- en secundaire scholen voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 en hun leerkrachten in de klas.

Ondersteuningsnetwerk De Accolade zet zich in om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de kans te geven ten volle te kunnen participeren aan het regulier onderwijs.