VLSC Oost-Vlaanderen – De Accolade

Vrije Leersteuncentra Oost-Vlaanderen (VLSC Oost-Vlaanderen)


Sommige leerlingen met een beperking blijven schoollopen binnen het gewoon onderwijs en dit dankzij ondersteuning door leerkrachten of therapeuten -met opgebouwde expertise vanuit De Vinderij of andere (buitengewoon onderwijs) scholen.

Deze personeelsleden werken voor leersteuncentrum De Accolade (deel van de VLSC Oost-Vlaanderen). Voor deze ondersteuning is een gemotiveerd verslag nodig met daarin de compenserende en dispenserende maatregelen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen. De ouders, de leerling, de school voor buitengewoon onderwijs, LSC de Accolade en het CLB maken samen afspraken over de begeleiding.
Leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 3 of 9 kunnen op deze manier blijvend schoollopen in het gewoon onderwijs en daar vrijwel meteen begeleiding krijgen door leersteuncentrum De Accolade.

Ook leerlingen met een verstandelijke beperking (type 2) kunnen dus school lopen in het gewoon onderwijs met begeleiding door het kenniscentrum type 2. Deze werking is een onderdeel van de Vrije Leersteuncentra Oost-Vlaanderen. Na aanmelding stippelen ze een leertraject uit op maat van het kind. De eindtermen van de basisschool dienen hierbij niet gehaald te worden.