Type 3 – Basiswerking

Onze basiswerking richt zich tot leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen. Deze doelgroep stelt meerdere opvoedingsproblemen op diverse terreinen en vraagt bijgevolg om intensieve aandacht en begeleiding. Bij de leerlingen in onze basiswerking interfereert een gedragsproblematiek (tgv een diagnose ADHD, ODD, ASS,…) met hun schools leven en vraagt dit om een bijzondere aanpak.

We zoeken steeds de verborgen vraag achter hun moeilijk gedrag en we streven naar een reductie van probleemgedrag. Door de sociale ontwikkeling te bevorderen via het aanreiken en oefenen van gedragsalternatieven proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgvraag van het kind en zijn omgeving. ’t scHIP’, een apart ingericht klaslokaal onder toezicht van een leerlingbegeleider, is een hulpmiddel om even tot rust te komen of om heftige emoties tijdens een crisis te helpen verwerken.

In de basiswerking werken we in groepjes van maximum 10 leerlingen, opgebouwd volgens taalniveau.

Er is oog voor extra structuur die de dag overzichtelijk maakt en duidelijk stelt wat er verwacht wordt. Het aanbod van leerstof sluit aan bij het reeds behaalde niveau en de cognitieve mogelijkheden van de leerling. We werken voor de schoolse vaardigheden met methodes die aansluiten bij het gewoon onderwijs. Binnen deze werking zijn er projectklassen actief waar kinderen worden begeleid die een minder schoolse en meer individuele aanpak nodig hebben bij het verwerven van leerstof.

Ik vind het handig dat ik, als ik het moeilijk krijg, even naar de halte kan gaan om tot rust te komen.

In deze klassen tracht men zo veel mogelijk te vertrekken vanuit interesses, leefwereld en sterktes van de kinderen. In onze kleuterwerking werken we in groepjes van maximum 8 kleuters. Er zijn specifieke methodieken die de individuele ontwikkeling van de kleuter bevorderen. Om zich goed te voelen, willen wij vooral werken aan een positief zelfbeeld bij de kleuter, zodat die zichzelf kan ontdekken en van daaruit op een respectvolle wijze met anderen leert omgaan.

In onze basiswerking werken we vanuit eenzelfde visie en hebben we aandacht voor:

  • structuur in tijd en ruimte
  • doelgericht werken aan gedrag
  • de mogelijkheden en sterktes van de leerling
  • positief taalgebruik
  • de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling