Verblijf en dagopvang

VERBLIJF EN DAGOPVANG

Wij werken nauw samen met MFC De Hagewinde in Lokeren. Dit Multifunctioneel Centrum biedt verblijf, dagopvang, begeleiding-aan-huis en dagbesteding.
Kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis, een licht tot matig mentale beperking en met autismespectrumstoornissen kunnen bij hen terecht.
Zij ondersteunen deze kinderen en jongeren, op maat en zorgzaam, bij hun groei naar volwaardige burgers. Zij helpen hen hun rechtmatige plaats in de samenleving al doende af te dwingen.

Om beroep te kunnen doen om de diensten van het Multifunctioneel Centrum De Hagewinde heeft je kind een toelating nodig van de Intersectorale Toegangspoort.
Ben je benieuwd of je kind in aanmerking komt, dan kan je vrijblijvend contact opnemen met hun contactpersoon via 09/337.89.00. Ook bij de site van MFC De Hagewinde vind je bij ‘contact’ alle gegevens.