De Karwij

BuSo De Karwij organiseert onderwijs en opvoeding voor jongeren binnen OV3 (buitengewoon onderwijs gericht op de integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu), met leerbeperkingen en/of voor jongeren met een sociaal of emotioneel probleem. Sinds geruime tijd heeft deze school daarnaast extra expertise opgebouwd met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met autisme of een autismespectrumstoornis.

Door een sterk doorgedreven individuele beroepsopleiding, kunnen de leerlingen zich optimaal voorbereiden op een volledige integratie in het gewone werk- en leefmilieu. De algemene vakken (rekenen, taal,…) zijn afgestemd op de gekozen praktijkrichting en hebben bijgevolg een praktisch karakter.