Type 9 – ASS-werking

De ASS-werking van onze lagere school voorziet in onderwijs aan kinderen met een (rand)normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis. We willen deze kinderen een passend onderwijsaanbod geven, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen vanuit hun ASS-problematiek.

Onze lessen zijn een leuke afwisseling tussen klassikale momenten en opdrachten die we apart, in onze ‘huisjes’ moeten maken.

Momenteel beschikken wij over negen ASS-klassen, waaronder twee projectklassen. Deze laatsten richten zich naar kinderen wiens cognitieve mogelijkheden beperkt zijn of belemmerd worden door de ernst van de autismespectrumstoornis en/of (een) andere ontwikkelingsproblematiek(en). Men stapt er af van de handboeken van het reguliere circuit en tracht via allerhande projecten in te spelen op de interesses van de leerlingen en schoolse functionele kennis aan bod te brengen.

Al onze ASS-klassen werken vanuit eenzelfde visie en hebben aandacht voor:

  • verduidelijking van tijd en ruimte
  • transfer en generalisatie
  • communicatie
  • vrijetijdsvaardigheden
  • sociaal-emotionele vaardigheden