Schoolreglement

Het volledige schoolreglement is raadpleegbaar op onze website. De inschrijving is pas definitief als u zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

Indien er gedurende het schooljaar een wijziging in het reglement wordt aangebracht, brengt de school u hiervan op de hoogte. Indien er bij de start van een nieuw schooljaar wijzigingen optreden brengt de school u eveneens op de hoogte. U wordt dan ook opnieuw gevraagd om u schriftelijk akkoord te verklaren.

Op eenvoudig verzoek kan u altijd een papieren versie van ons schoolreglement ontvangen.

U kan het schoolreglement hier downloaden.