Visie


Ieder kind is uniek, elk met zijn eigen mogelijkheden én moeilijkheden. We bieden onze kinderen de kans om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen met extra aandacht en zorg voor hun moeilijkheden. Zij hebben die specifieke begeleiding nodig om zich cognitief en sociaal-emotioneel te kunnen ontwikkelen.

Belangrijk is dat wij als school naar elk kind individueel blijven kijken: wie is dit kind en wat kan dit kind aan? We houden rekening met de ervaringen, mogelijkheden en moeilijkheden van elk kind én met de verschillen tussen onze kinderen.

Wij bepalen samen het traject voor elk van onze kinderen. Samen, dat zijn: jullie, je kind, de school, de leefgroep en het CLB. 

We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de zorgvraag van ieder kind en zijn omgeving. Basisveiligheid, voorspelbaarheid, structuur en duidelijkheid zijn dan ook voorwaarden om tot leren te komen, het zelfvertrouwen en probleemoplossend denken op te bouwen en te versterken.

Onze schoolorganisatie wordt voortdurend aangepast aan de noden van de kinderen. We durven afstappen van het normale schoolleven en gaan creatief op zoek naar aanpassingen om de leerlingen maximale ontwikkelingsmogelijkheden te geven.