VCLB Waas en Dender

VCLB Waas en Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten wil helpen met informatie, advies en begeleiding.

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werkt het CLB met artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met andere CLB’s en hulpverlenende personen of diensten.

In het buitengewoon onderwijs kan het CLB je ook helpen met meer praktische vragen zoals verhoogde kinderbijslag of het opmaken van een VAPH-dossier. Het CLB is gebonden aan beroepsgeheim, waardoor alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen. De hulp die aangeboden wordt is gratis.

Heb je een vraag voor het CLB over jouw kind? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen met het CLB.
Vrij CLB Waas en Dender – afdeling Lokeren
Grote Kaai 7
9160 Lokeren
03 316 20 40
lokeren@vclbwaasdender.be