Inlichtingen over het coronavirus


Lokeren 30 mei 2020 – gedeeltelijke heropstart school

Bericht aan onze ouders en leerlingen naar aanleiding van ‘versoepelen’
maatregelen voor kleuter- en lagere scholen :


De werking en richtlijnen voor buitengewone scholen zijn anders dan voor gewone scholen.
• 2 juni : Kleuter- EN lagere school klassen starten NOG NIET
• 5 juni : kleuter- EN lagere school klassen starten NOG NIET
• 8 juni : herstart voor alle kleuter- en lagere school klassen van De Vinderij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen is er enkel noodopvang.

Wij nemen in de loop van volgende week contact op met alle ouders om verdere afspraken te maken.

Tot en met 5 juni zetten wij de huidige werking verder (noodopvang + gedeeltelijk herstart van reeds afgesproken groepen).

De afstandsregels op het busvervoer blijven streng. Kinderen die nu al de bus nemen, kunnen met de bus blijven komen.
Alle andere leerlingen zijn welkom, maar moeten er met eigen vervoer geraken.
Wij blijven aan de overheid vragen om leerlingenvervoer voor ALLE leerlingen mogelijk te maken. Op onze facebookpagina https://www.facebook.com/bubao.devinderij.9 delen wij een open brief aan de minister hierover.

Met vriendelijke groet,
directies en schoolteams
BuBaO De Vinderij


Lokeren 13 mei 2020 – inschrijvingen

Door de aanhoudende coronamaatregelen is fysiek inschrijven op school (voorlopig) niet mogelijk.

Hierbij de startdata en de werkwijze van inschrijven voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs in Lokeren.

Inschrijven Buitengewoon Basisonderwijs Lokeren voor schooljaar 2020-2021

De scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Lokeren beslisten om de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 digitaal te organiseren.

Voor sommige ouders is dit digitaal inschrijven niet evident.

Om deze ouders te helpen rekenen we op de hulp van CLB’s, brugfiguren en andere begeleiders.

Omwille van deze ondersteuning spreiden we de startdatum van inschrijving.

Via deze schoolwebsite stelt de school een digitaal formulier ter beschikking per niveau en per type op volgende startdata :

o            KLEUTER type 2, KLEUTER type 3 kleuter en KLEUTER type 9 start op dinsdag 26 mei om 9uur

o            LAGER Type 2 start op woensdag 27 mei om 9uur

o            LAGER Type 3 start op donderdag 28 mei om 9uur

o            LAGER Type 9 en basisaanbod start op vrijdag 29 mei om 9uur

De inschrijvingen verlopen chronologisch. Het moment van inschrijving bepaalt de volgorde. Wie eerst komt eerst maalt.

Voor sommige types zijn de plaatsen beperkt, snel inschrijven is dan de boodschap.

Na de registratie neemt de school contact op met de ouders.

Is er nog plaats? à De school contacteert de ouder om de inschrijving te vervolledigen.

Is er geen plaats?
De school stuurt de ouder binnen de vier kalenderdagen een ‘mededeling niet gerealiseerde inschrijving’ via mail. De leerling krijgt een plaats op de wachtrij. De plaats op de wachtrij geldt tot 7 oktober 2020.


Lokeren 12 mei 2020 – Bericht aan ouders over verlenging noodopvang

Beste ouders, leerlingen en opvoeders,
Donderdagavond 7 mei ontvingen de BuO scholen in Vlaanderen de aangepaste draaiboeken. Hierin
staat uitgeschreven waarmee we als school de komende periode allemaal rekening mee moeten
houden.
Enkele richtlijnen voor het buitengewoon onderwijs die opvallen :

heropstarten of verder noodopvang ?
o organiseren van opvangnood heeft voorrang op herstarten van de lessen.
o Pré teaching blijft doorlopen waar heropstart van de lessen nog niet mogelijk is

busvervoer of zelf brengen ?
o de capaciteit van het leerlingenvervoer is drastisch verlaagd ten gevolge van de
veiligheidsmaatregelen die daar verplicht zijn. Oproep aan alle ouders die
opvangnoden hebben om echt zoveel mogelijk in te zetten op eigen vervoer.

o overstapparkings – zoals dit in het Lokerse busvervoer georganiseerd wordt – zijn
NIET meer toegestaan. De kinderen die wel nog met bussen naar de noodopvang
komen, stappen niet meer over. Alle bussen rijden rechtstreeks naar alle scholen. Dit
maakt dat er vaak wissels zijn in bussen en in het afhaal- en afzet uur van leerlingen.
Waarschijnlijk zullen er ook bussen tekort zijn om alle leerlingen vervoerd te krijgen.

mondmaskers :
o Op de bussen van het leerlingenvervoer zijn ALLE leerlingen verplicht een
mondmasker te dragen. (enige uitzondering hierop : kinderen die zo’n masker niet
veilig kunnen dragen of waarbij het medisch zelfs niet toegestaan is. Dit lijkt ons iets
om samen met de school af te spreken).
o Op de school is voor leerlingen GEEN mondmasker verplicht (zelfs al zijn ze 12+)
o Voor de juffen en meesters zijn mondmaskers WEL verplicht in alle onderwijsniveaus.
Je zal ons dus zien rondlopen met (kleurrijke) mondmaskers.

fysieke afstand :
o We zijn verplicht al het mogelijk te doen om sociale afstand (1.5m) zoveel mogelijk
na te streven. Het aantal kinderen dat samen met een leerkracht in een klaslokaal
mag gezet worden is daarom beperkt tot 4 à 7 leerlingen (afhankelijk van de grootte
van het lokaal en het aantal aanwezige leerkrachten).
o Ook voor de speelplaatsen vraagt men dat we het aantal kinderen waar mogelijk
beperkt houden.

poetsen, poetsen, poetsen
o Er moet maximaal ingezet worden op handhygiëne, nies- en snuithygiëne
o Spelmateriaal dat door heel veel verschillende handen gaat moet vaak worden
ontsmet
o Gebruikte lokalen hebben minstens dagelijks een poetsbeurt nodig
o Alles wat vaak wordt aangeraakt door handen moet extra grondig en heel regelmatig
gepoetst worden (klinken, trapleuning, lichtknoppen, …)

Voorbije week hebben wij als schoolteam geprobeerd om de opvangnoden van alle ouders zo
volledig mogelijk in kaart te brengen. Het valt ons op hoe goed iedereen zijn best doet om kinderen
thuis op te vangen. Wij weten dat dit niet overal en voor alle kinderen vanzelfsprekend is. We willen
nog eens herhalen dat je het schoolteam, directie, ortho of CLB zeker mag contacteren. We kunnen
samen verder zoeken naar mogelijke oplossingen.
Op basis van de draaiboeken en de lijst van opvangnoden, hebben wij het volgende beslist :

 • Alle parels van de Vinderij geven alvast tot en met woensdag 20 mei enkel noodopvang. Er
  starten dus nog geen lessen.
 • Het digitaal aanbod naar alle kinderen blijft behouden. Tracht dit zo goed mogelijk met uw
  zoon/dochter in te plannen.
 • Alle vervoersnoden om naar de noodopvang te komen worden doorgegeven aan De Lijn (zij
  organiseren het leerlingenvervoer). Mocht er plaatsgebrek ontstaan zullen bepaalde
  leerlingen niet met de bus kunnen komen. Denk dus zeker ook na over een alternatieve
  manier om uw zoon of dochter zelf naar de school te brengen.
  Hoe verloopt het verder na 20 mei ?
 • Wij hopen dat bepaalde klasjes of leerlingengroepen van onze school vanaf 25 mei deeltijds
  kunnen starten met lesgeven.
 • Dit zal een heel beperkte groep zijn en waarschijnlijk slechts 2 dagen per week. Niet alle
  leerlingen van een klas kunnen immers tegelijk in het klaslokaal.
 • Momenteel verkennen we de mogelijkheid om hierbij de voorrang te geven aan
  schoolverlaters(groepen).
  Zoals de situatie er nu uitziet, zullen voor heel veel leerlingen de lessen op school niet zomaar
  kunnen herstarten. De school en het team zet alles in om de noodopvang veilig en goed te
  organiseren. Wij zijn immers wettelijk verplicht dit voorrang te geven. Lessen en/of input via de
  computer blijft natuurlijk wel doorlopen.
  Blijf onze website (www.devinderij.be), facebookpagina
  (https://www.facebook.com/bubao.devinderij.9) en mail in het oog houden. Zodra meer geweten is
  over de situatie vanaf 25 mei zullen wij dat via deze kanalen communiceren.

Lokeren 10 mei 2020

VINDERIJFEESTEN EN MEERDAAGSE UITSTAPPEN AFGELAST

De Vinderijfeesten en meerdaagse uitstappen zoals sport, bos- en zeeklassen mogen dit schooljaar niet meer doorgaan. Het schoolteam bekijkt alternatieve data voor volgend schooljaar.

UITSTEL COMMUNIES EN VORMSEL

Beste leerlingen en ouders,
Vanuit de overheid en Bisdom Gent ontvingen we onderstaand nieuws :
– Eerste Communies en Vormselvieringen mogen dit schooljaar niet meer doorgaan. We mikken op 19 september 2020 als nieuwe datum, maar wachten nog op definitief akkoord vanuit het Bisdom.


Lokeren 20 april 2020

Beste leerlingen en ouders,

Vanuit de overheid en Bisdom Gent ontvingen we onderstaand nieuws :
– Eerste Communies en Vormselvieringen mogen dit schooljaar niet meer doorgaan. We mikken op 19 september 2020 als nieuwe datum, maar wachten nog op definitief akkoord vanuit het Bisdom.
– De Vinderijfeesten en meerdaagse uitstappen zoals sport, bos- en zeeklassen mogen dit schooljaar niet meer doorgaan. Het schoolteam bekijkt alternatieve data voor volgend schooljaar.

Met de verlenging van de lockdown-maatregelen vallen helaas vele leuke activiteiten weg.

Maar… vergeet niet…. wij kijken er naar uit om jullie terug te zien!
Hou het intussen veilig, gezond en blijf samen zorgen voor jezelf en elkaar. En weet dat je altijd de school mag contacteren.

Samen bere-sterk in de corona-jungle !


Beste ouders,

We volgen de strengere maatregelen van de overheid.

De school doet zijn best om de opvang voor die kinderen en ouders die hier nood aan hebben, te blijven organiseren.
We bekijken dagelijks of het busvervoer blijvend kan gegarandeerd worden.

Pas op : morgen maar opvang tot 11u55 ! In de namiddag is de school gesloten !

Zorg goed voor elkaar en tot hoors !

Bedankt

Lies


Corona tijden maken jong en oud nerveus. Het is een dubbele boodschap dat je kinderen beter thuislaat en tegelijk toch de scholen de opdracht geeft om goede opvang te voorzien voor kinderen.
En toch, toch geloven wij dat het kan en moet. Het team van BuBaO De Vinderij zal in alle redelijkheid en in zo veilig mogelijke omstandigheden instaan  voor kinderen die in opvangnood zitten.  
Dank aan alle ouders om dit goed te blijven afwegen.
Dank aan alle leerkrachten, therapeuten, busbegeleiding, buschauffeurs, logistiek medewerkers en administatieve krachten om dat samen waar te maken.
Aan alle ouders en kids op het thuisfront : verzorg jullie goed en zorg goed voor elkaar. #wij zorgen ook

Helmut RoodhooftDirecteur
Type 1, Type BaA & type 2BuBaO
De VinderijBleekmeersstraat 17b
9160 Lokeren
Tel: 09/337.52.70
Helmut.roodhooft@devinderij.be


Lokeren 23 maart 2020 – info vanuit de school

Beste ouders,

Als gevolg van de corona bestrijdingsmaatregelen zijn wij genoodzaakt heel wat activiteiten te schrappen van de jaarplanning :

Info avond ‘ouders sterk in autisme’ voorzien op 1 april, gaat NIET door.

Communievieringen van 25 april gaan NIET door.

Er is een nieuwe datum voorgesteld, maar deze is nog onder voorbehoud, namelijk 13 juni.

De locatie is nog niet zeker: kerk? school? openlucht?

Alles hangt af van de Corona-regels in juni en ook van de beschikbaarheid van de priesters.

De sportklassen van Basisaanbod (rode parel) gaan NIET door.

Deze waren voorzien in de week van 4 tot 8 mei.

Het is te onzeker of de maatregelen dan al voldoende aangepast zijn om te kunnen gaan.

Om die reden geven wij nu al mee dat ze voor dit schooljaar zijn afgelast.  


Lokeren 13 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor:

 • Leerlingen die enkel kunnen opgevangen worden door hun grootouders.
 • Kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de zorgsector, en enkel door die ouders kunnen opgevangen worden.

Bij het organiseren van deze opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie… .  Om deze reden zullen voor deze kinderen ook geen warme maaltijden voorhanden zijn.  Zij moeten dus boterhammen meebrengen.

Bij gewijzigde situaties of bijkomende vragen omtrent opvang kan je tijdens de schooluren contact opnemen via het schoolsecretariaat op 09/337.52.70 of via helmut.roodhooft@devinderij.be (voor bubao type 2 en BaA) of via lies.christiaens@devinderij.be (voor bubao type 3 en 9).

Deze maatregel gaat in vanaf maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Mogen we tijdens deze uitzonderlijke periode van schorsing van de lessen verwijzen naar onze website www.devinderij.be voor de meest recente info, alsook via de facebookpagina’s  https://www.facebook.com/bubao.devinderij.9

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Bijzondere tijden, vragen bijzondere maatregelen.  Zorg goed voor elkaar !

Directies en schoolteam van Bubao De Vinderij


Lokeren 11 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Een update van de stand van zaken rond het Corona virus :

nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?   

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. 

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Kinderen die niet ziek zijn blijven verplicht om naar school te komen. Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan.  We stellen meerdaagse excursies uit. 

Er zijn heel specifieke gevolgen voor onze werking type 2 (gele parel en Veerderijklas)

 • Deze richtlijnen hebben het spijtige gevolg dat wij de geplande openluchtklassen voor type 2 moeten annuleren/uitstellen. Wij bekijken nu zo snel mogelijk wat onze opties zijn en wat dit financieel betekent. Uiteraard zullen wij alle betrokken ouders daar zo snel mogelijk over informeren. 
 • Onze klas type 2 in Sint-Niklaas (Veerderijklas) werkt zeer nauw samen met MFC Het Veer. De kinderen daar zijn zonder twijfel bij de meest kwetsbare leerlingen. Mocht er zich daar effectief een corona besmetting voordoen is de kans groot dat de klas of de hele setting van het Veer 14 dagen gesloten moet worden. Dat heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de kinderen in de hoofdschool in Lokeren. 

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  In alle andere situaties blijven kinderen die niet ziek zijn verplicht om naar school te komen. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

 • neem gerust contact op met de school (09 337 52 70) . Vragen over de praktische gevolgen van het uitstellen van de bosklassen liefst per mail (info@devinderij.be) Hierover gaan nu ook zo snel mogelijk brieven volgen. 
 • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
 • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Met vriendelijk groet,

directie en schoolbestuur


Lokeren 3 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Een update van de stand van zaken rond het Corona virus :

Er zijn signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school en zorggroepen?

De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen. 

Wat verandert deze besmetting voor onze school?

Voor onze scholen en MFC verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

Wat kan je als ouder/opvoeder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen  geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.  

Meer informatie?

Met vriendelijk groet,

directies MFC De Hagewinde

directies BuBaO De Vinderij 

directie BuSO De KarwijLokeren 2 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen, 

Via deze brief geven we jullie een stand van zaken over het Coronavirus.

Vanuit Zorg & Onderwijs De Hagewinde (scholen en zorggroepen MFC) willen we jullie melden dat de verblijfsgroepen en de scholen open blijven. 

Zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), mag die persoon naar school/verblijfsgroep blijven gaan of komen werken. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij/zij thuis blijven en de huisarts contacteren. Voor meer richtlijnen gebruiken wij de communicatie van de overheid en zullen alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er wijzigingen zijn, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte (zie ook de website van de school).

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België meerdere mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. 

Wat moet jij als ouder weten en doen? 

Wat is het coronavirus? 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden. 

Maatregelen? 

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen. In dat geval verwittigt de overheid de organisatie, en houden wij je op de hoogte. 

Wat kan ik als ouder doen? 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. 

• Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale was-gels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat. 

• Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen. 

• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak. 

• Vermijd handen en kussen te geven. 

Een mondmasker dragen is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? 

 • Mocht je kind thuis ziek worden : Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen indien nodig.
 • Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld met het verzoek je kind zo snel mogelijk op te komen halen. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 
 • Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

Meer informatie? 

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

Met vriendelijk groet,

directies MFC De Hagewinde

directies BuBaO De Vinderij 

directie BuSO De Karwij