GON / ION

  • GON

GON staat voor geïntegreerd onderwijs. Het is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling wordt begeleid door een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs. De leerling gaat naar een school in zijn gemeente of stad. De GON-begeleidster gaat naar de school van uw kind, puber.

De GON-begeleidster leert me hoe ik beter mijn plan kan trekken. Bij haar kan ik vertellen hoe ik me voel en kom ik even tot rust. Ze vertelt mijn juf wat belangrijk is voor mij om goed te kunnen werken en ‘mee’ te zijn.

We werken via een tweesporenbeleid. De leerling wordt versterkt door verder te bouwen op wat goed gaat. Zaken die moeilijk verlopen proberen we zo positief mogelijk te benaderen. Het kan nodig zijn om onze leerling vaardigheden aan te leren om moeilijkheden te compenseren. Het kan ook zijn dat we focussen op de omgeving. Met de omgeving bedoelen we de mensen die onze leerling omringen. We geven leerkrachten uitleg over de andere manier van waarnemen en denken. Klasgesprekken (enkel mits toestemming van de ouders) kunnen verhelderend zijn voor de klasgenoten. Door deze verduidelijking kan er meer tolerantie op de voorgrond komen.

Extra info over onze GON-werking vind je in deze folder.

  • ION

Onze school begeleidt ook kinderen in het inclusief onderwijs (ION). Kinderen met een matige of ernstige beperking die ION-begeleiding krijgen, blijven in hun vertrouwde schoolomgeving. Ze nemen deel aan het school- en klasgebeuren in het gewoon onderwijs. We stippelen een leertraject uit op maat van elke ION-leerling. Deze individuele begeleiding omvat 5,5 lesuren per week. De eindtermen van de basisschool dienen niet gehaald te worden.
Met ION worden de volgende doelstellingen beoogt:

    • Integratie binnen het gewoon onderwijs bevorderen.
    • Welbevinden van de ION-leerling centraal stellen.
    • Aanvaarden van verscheidenheid binnen het schoolgebeuren.

Zowel voor de ION-leerling als voor de andere leerlingen binnen de klasgroep is deze vorm van onderwijs een verrijking en een bijzondere ervaring. In Vlaanderen zijn er 100 goedgekeurde projecten, waarvan onze school er momenteel 6 begeleidt.